Direcții de cercetare

 • Lingvistică generală.
 • Lingvistică contrastivă.
 • Gramatică.
 • Lexicologie şi lexicografie.
 • Istorie a limbii, dialectologie şi onomastică.
 • Literatură română premodernă şi modernă.
 • Literatură română contemporană.
 • Teorie şi metodologie literară.
 • Folcor.
 • Terminologie.
 • Teoria şi practica traducerii.
 • Cunoaşterea ştiinţifică şi valorile sociale
 • Adevărul ştiinţific şi valorile morale
 • Libertate şi responsabilitate în cercetare ştiinţifică
 • Ştiinţa şi valorile culturii
 • Structura socială şi orientările valorice în ştiinţă