Direcții de cercetare

BIOLOGIE, BIOLOGIE MOLECULARĂ

 • Elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite sisteme de agricultură.  
 • Elaborarea de procedee fiziologice de optimizare a agriculturii intensive, organică (ecologică).
 • Fundamentarea metodologică a monitoring-ului zoologic şi a concepţiei de valorificare a lumii animale în zona de interferenţă biogeografică.
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice a introducerii şi valorificării fondului genetic al plantelor valoroase pentru economia naţională.
 • Elaborarea bazelor ştiinţifice a amenajării spaţiilor verzi urbane şi rurale.
 • Elaborarea metodelor şi procedeelor sanocreatogene.
 • Biotehnologii agricole, fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară.

ECOLOGIE

Direcţii ştiinţifice fundamentale şi aplicate

 •  Studiul structurii, funcţionării, succesiunilor şi productivităţii ecosistemelor naturale în condiţiile impactului antropic din Republica Moldova.
 •  Evaluarea stării ecosistemelor şi elaborarea procedurilor de audit ecologic ale acestora.
 •  Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.
 •  Resursele de apă şi calitatea lor, prognoze hidrologice.
 •  Prognoza cantitativă a poluării mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a poluării.
 •  Elaborarea sistemului Geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale.
 •  Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova.
 •  Estimarea potenţialului agroclimatic prin intermediul SIG.

GEOGRAFIE

Direcţii ştiinţifice fundamentale şi aplicate

 

 • Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor geo- şi ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici.
 • Studiul relaţiilor de interdependenţă a peisajelor geografice în context local şi regional.
 • Elaborarea metodologiei de apreciere a potenţialului geoecologic al peisajelor geografice.
 • Aprecierea gradului de stabilitate ecologică a peisajelor geografice.
 • Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice în cartografierea modificărilor spaţio-temporale ale peisajelor geografice.
 • Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova.
 • Evaluarea factorilor ce condiţionează apariţia situaţiilor geoecologice nefavorabile.
 • Optimizarea structurii geosistemelor în scopul asigurării funcţionării stabile a lor.
 • Elaborarea sistemului Geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale.
 • Crearea bazei informaţionale pentru monitoringul integrat.
 • Armonizarea legislaţiei, normativelor şi standardelor naţionale de mediu la cerinţele UE şi internaţionale.
 • Modelarea stării ulterioare a climei, evaluării incertitudinilor şi riscului schimbărilor climatice şi evidenţierii particularităţilor regionale, influenţate de activitatea umană.
 • Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova.
 • Monitoringul hidrologic al apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinul râului Prut.
 • Modelarea cartografică a parametrilor climatici regionali.
 • Estimarea potenţialului agroclimatic prin intermediul Sistemelor Informaţionale Geografice.