Daniela DUCA

12/12/2014

La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei.
Principalele subiecte ale seminarului au fost tipurile de programe Open-Sorce utilizate pentru activitatea de cercetare științifică. Aplicațiile prezentate permit acces gratuit utilizatorilor și pot fi utilizate de fiecare cercetător sau organizație, pe orice tip de sistem de calcul, pentru diverse forme de activitate.
Pentru feedback participanților le-a fost propus un chestionar on-line referitor la problemele de gestionare a datelor, subiect discutat cu mare interes în cadrul seminarului. Participanții s-au arătat încântați și entuziasmați de tematică şi de informaţia oferită, fiind mulțumiți atît de seminarul, care a fost de înaltă calitate, cât și de atmosfera relaxantă și constructivă.

Prezentările (pdf):

"Open research data"
"Apps to enhance your research experience".