Cursuri SALiS

    

 FORMARE PRIN CERCETARE

În scopul implementării curriculum-ului SAliS a fost lansat un curs de formare în metodele SALiS pentru un grup de studenţi, precum şi pentru personalul didactic al UnAŞM.

 

 

 Titular de curs - Iurie CRISTEA

 Contact direct - 60 ore 

 Lucru individual - 60 ore  

 

 Credite 4