CRISTEI Tamara

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor în filologie (specialitatea 10.01.01. – Literatura română), conferențiar universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
studierea literaturii ca ideologie literară, ca viziune estetică şi filosofică asupra vieţii ca artă a cuvântului, investigarea fenomenului literar concret (ca proces continuu, pe spirală) şi a individualităţilor creatoare concrete în devenirea lor istorică, studierea poeticului şi a ficţiunii unei opere literare; a versificaţiei şi artei dramatice.

PUBLICAŢII
Cristei Tamara, Imperativul impementării unor modele postmoderne ale educației literar-artistice în pragmatic instructivă din Republica Moldova. Comunicare. Alba-Iulia, 2017.
Cristei Tamara, Fascinația carierei didactice. Academician Maria Duca. Articol. Cahul, 2016.
Cristei Tamara, Rolul competenței textuale în formarea vorbitorului modern. Articol. Cahul, 2016.
Cristei Tamara, Limba și literatura română. Manual pentru cl. a XII-a, școala națională. Chișinău, 2015.
Cristei Tamara, Crearea  unui spațiu intercultural autentic – o oportunitate pentru Republica Moldova. Studii europene. Uniunea europeană și Europa de Est. Chișinău, 2015.
Cristei Tamara, Ghid etodic pentru disciplina „Retorica”. Ghid. 2012.
Cristei Tamara. Explorarea textului literar din perspectivă psihologică. În: Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară lingvistică şi didactică. Materialele conferinţei. CEP IPT Chişinău, 2014.
Cristei Tamara. Fenomenul migraţiei şi generaţia mea. În: Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural. Chişinău, Editura  pontos, 2014.
Cristei Tamara. Metodologia unei abordări pedagogice. În: Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural. Chişinău, Editura  pontos, 2014.
Cristei Tamara. Un posibil model de realizare a procesului educaţional universitar de calitate. În  Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională: „Integrare prin cercetare şi renovare”. CEP USM, Chişinău, 2013.
Cristei Tamara. Spiritul timpului, coordonată a operei camusiene şi soresciene. Conferinţa universitară „A. Camus în contextul filosofiei contemporane”, consacrată aniversării a 100 ani de la naşterea filosofului. Chişinău,  2013.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]