CONSTANTINOVICI Elena

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor habilitat în filologie (specialitatea 10.02.01- Limba română), profesor universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Sistemul şi structura limbii române actuale, variantele diastratice şi diafazice ale limbii române, funcţionarea limbi române ca mijloc de comunicare.

PUBLICAŢII
Constantinovici Elena, Referitor la necesitatea elaborării unor dicționare de comunicare ca instrumente eficiente în procesul de predare-învățare a limbii moderne. Alba-Iulia, 2017.
Constantinovici Elena, Bărbuță Ion. Sintaxa limbii române. Suport de curs. Chişinău, Biotehdesign, 2016.
Constantinovici Elena, Bărbuță Ion. Morfologia. Suport de curs. Chişinău, Biotehdesign, 2015.
Constantinovici Elena, Actele de vorbire aferente convențiilor sociale și rolul lor în organizarea comunicării. Articol. Chișinău, 2014.
Constantinovici Elena. Vocabularul fundamental al limbii române. Dicționar de contexte minime, Chișinău, 2013. (În colaborare)
Constantinovici Elena. Teoria textului: termeni-cheie. Chişinău, 2011.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]