CIOBANU Rodica

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor în filozofie (specialitatea 09.00.01 – Ontologia şi teoria cunoaşterii), conferențiar universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Metodologia dreptului, filosofia dreptului, logica juridică, sociologia comunicării, filosofie politică

PUBLICAŢII
Ciobanu Rodica, Elena Aramă. Metodologia dreptului. Sinteze pentru seminar, CEP USM, Chişinău 2011.
Ciobanu Rodica, Întroducere în ştiinţele comunicării. Suport de curs. Biotehdesing, Chişinău, UnAŞM, 2012.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]