CHILARI Efim

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor habilitat în filozofie (specialitatea 09.00.03 – Istoria filosofiei), profesor universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Teoria şi metodologia cercetării, istoria filosofiei universale, istoria filosofiei româneşti, filosofia socială, filosofia ştiinţei, filosofia limbajului.

PUBLICAȚII

DATE DE CONTACT
E-mail:  [email protected]