Cercetare

Obiective strategice

  • Dezvoltarea cercetărilor fundamentale şi aplicative importante pentru sectorul economic
  • Colaborarea la nivel naţional şi internaţional, în special cu cercetătorii din „Diaspora Ştiinţifică”, pentru schimb de experienţă, trening-uri, seminare, lecţii deschise, proiecte  etc.
  • Realizarea instruirii prin cercetare „Scientific Inquiry-Based Learning”, identificarea potenţialului de cercetare în rândul studenţilor şi masteranzilor UnAŞM
  • Dezvoltarea continuă a infrastructurii logistice în scopul asigurării competitivităţii pentru fonduri şi recunoaştere la nivel naţional şi internaţional

Direcţii de cercetare

  • Expresia genelor în cadrul sistemului ASC-Rf şi adrosterilităţii induse (ASI)
  • Rolul giberelinelor în microsporogeneză la Helianthus annuus L
  • Controlul genetico-molecular al interacţiunii Helianthus annuus – Plasmopara halstedii
  • Variabilitatea genetică a diferitor plante cultură (relaţii filogenetice, puritatea genetică, genotipare)
  • Identificarea marcherilor moleculari lincaţi cu caractere economic valoroase (restaurarea  fertilităţii, heterozis, rezistenţă la stresul biotic şi abiotic etc.)