Cercetare

DIRECŢII DE ACTIVITATE

  • dezvoltarea şi implementarea programelor matematice pentru stocarea şi managementul datelor;
  • elaborarea algoritmilor de analiză a datelor în scopul evidenţierii elementelor comune sau specifice în cadrul sistemelor biologice;
  • elaborarea de instrumente bioinformatice;
  • utilizarea instrumentelor informatice în analiza secvenţelor nucleotidice şi proteice, structura conformaţională a proteinelor etc.

DIRECŢII DE CERCETARE

  • analiza explorativă a expresiei genelor (microarray);
  • elaborarea strategiilor de management al informaţiilor biomedicale pentru realizarea reviului sistematic al literaturii.

INSTRUMENTE UTILIZATE

  • sisteme de operare: Windows, Linux Ubuntu;
  • limbajele de programare: R, HTML;
  • baze de date: Entrez, UniProt, GEO, alte baze de date asociate portalului NCBI etc.