CAMENEVA Zinaida

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor în filologie (specialitatea 10.02.04 -  Limbi germanice), conferențiar universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Probleme de traducere a textelor speciale din limba engleză în limbile română și rusă, traducerea frazeologismelor engleze în limbile română și rusă, probleme de lingvistică și lexicologie a limbii engleze, gramatica  limbii engleze.

PUBLICAŢII:
Cameneva Zinaida, Lexico-Semantical Peculiarities of the Phraseological Units. Comunicare. Alba-Iulia, 2017.
Cameneva Zinaida, Synthesis in Linguistics. Suport de curs la disciplina “Lingvistica” Chișinău, 2014.
Cameneva Zinaida, Diplomatic and Business Correspondence. Chișinău, 2008.
Cameneva Zinaida, Difficulties in Teaching/ Learning English Grammar. Chișinău, 2006.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]