burse de merit

În baza Regulamentului privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei studenții, masteranzii și doctoranzii UnAŞM pot beneficia de trei tipuri de burse de merit: Bursa pentru performanţă (academică, științifică, cultural-artistică, sportivă), Burse de mobilitate şi Bursa pentru activism civic (activitate extracurriculară și voluntariat).