BOBÎNĂ Gheorghe

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor habilitat în filozofie (specialitatea 09.00.03 – Istoria filosofiei), profesor universitar.

DIRECŢII DE CERCETARE
Teoria şi metodologia cercetării, istoria filosofiei universale, istoria filosofiei româneşti, filosofia socială, filosofia ştiinţei, filosofia limbajului.

PUBLICAŢII
Bobână Gheorghe, Istoria filosofiei românești II. Curs de prelegeri. Chișinău, 2018.
Bobână Gheorghe, Istoria filosofiei românești I. . Curs de prelegeri. Chișinău, 2017.
Bobână Gheorghe, Dimitrie Cantemir şi filosofia timpului său, în „Journal, American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)”, Number 28, Montreal, Polytechnic International Press, 2003, p. 39-43.
Bobână Gheorghe, Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea. Chişinău, Editura Epigraf, 2005, 268 p.
Bobână Gheorghe, Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic. Chişinău, Editura Civitas, 2006, 279 p.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]