Biodiversitatea în contextul schimbărilor Climatice-2019

Conferinţă Știinţifică cu Participare Internaţională dedicată Zilei Internaţionale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură a avut loc la 22 noiembrie 2019