BAHNARU Vasile

GRAD ŞTIINŢIFIC
Doctor habilitat în filologie (specialitatea: 10.01.01 – Limba română), Institutul de Filologie al AŞM.

DIRECŢII DE CERCETARE
Sistemul şi structura limbii române actuale, lexicul şi formarea cuvintelor, funcţionarea limbi române ca mijloc de comunicare, variantele diastratice şi diafazice ale limbii române (stiluri, argouri, varietăţile funcţionale.

PUBLICAŢII
Calvarul limbii române sub dominaţie sovietică. Chişinău: Elan Poligraf, 2015.
Lexicologia practică a limbii române. Chişinău: Magna Princeps, 2013.
Lingvistică şi civilizaţie. Târgovişte, 2013.
Partidul şi oamenii de litere şi de arte din R.S.S. Moldovenească (1961-1963). Studiu şi documente. Chişinău: Bons Offices, 2013.
„Miscelanea basarabensia”. Iaşi: Princeps Edit, 2013.
Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia. Iaşi,  2011.

DATE DE CONTACT
E-mail: [email protected]