Departamentul Chimie, Matematică și Informatică

Departamentul Chimie, Matematică și Informatică pregătește specialiști, în cadrul studiilor superioare de licență (ciclul I), la specialitățile Chimie, Fizică și Informatică, iar în cadrul studiilor de masterat (ciclul II), la programele Chimie, Fizică, Informatică aplicată și Matematică și Informatică.

Misiunea departamentului constă în formarea cadrelor calificate pentru învăţământ, cercetare, activităţi social-economice.

Pentru atingerea acestui scop, colectivul departamentului își propune următoarele obiective:

  • formarea competenţelor profesionale prin pregătire fundamentală, teoretică şi practică a studenților în domeniul ştiinţelor chimice, fizice și tehnologiilor ale informației și comunicării;
  • formarea abilităţilor de cercetare;
  • stimularea și ghidarea studenților în dezvoltare personală continuă, pentru a obține calificarea profesională şi finalități esențiale pentru inserția în câmpul muncii;
  • cultivarea calităţilor etico-morale ale specialistului.

 

 

Natalia Velișco

dr.,
șef departament
 

Cătălina Cazacu

Metodist