Evenimente

Lecţia publică ”Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei”
02/25/2013
Luni, 25 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema:Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei, prezentată de Tatiana ŞESTACOVA, drd, asistent universitar.
Masa rotundă ”Pericolele zilei noastre – prevenirea SIDA”
02/07/2013
La 7 februarie 2013 în cadrul facultății Științe ale Naturii a fost organizată o masă rotundă cu tematica ” Pericolele zilei noastre – prevenirea SIDA”.
Conferința Științifică Republicană "Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic"
02/07/2013
La 7 februarie 2013, cadrele didactice, masteranzii şi studenţii facultății Științe exacte, catedra Fizică şi Chimie au participat la Conferința Științifică Republicană  Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic, ediţia a XII-a la care au fost puse in discuţie: procesele chimice în e
Masă rotundă ”Luptă și vei învinge”
02/05/2013
Pe data de 5 februarie 2013, în cadrul Facultății Științe ale Naturii, a fost organizată o masă rotundă cu tematica „Luptă și vei învinge”.
Conferinţa ştiinţifică ”Iulian Filip la 65 de ani”
01/31/2013
La data de 31 ianuarie 2013, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM ”A. Lupan”, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică Iulian Filip la 65 de ani, la care au participat studenţii anului I, II şi III ai  facultăţii Ştiinţe socioumanistice.
Acțiune de caritate la Centrul de plasament de tip familial ”Small Group Homes”
12/27/2012
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat la data de 27 decembrie 2012 o acţiune de caritate cu implicarea activă a studenţilor şi a colaboratorilor instituţiei, în vederea colectării de bunuri pentru cei 20 de copii aflaţi în 
Seminar ”Drepturile de autor”
12/25/2012
La  25 decembrie 2012, la UnASM s-a desfăsurat  seminarul   Drepturile de autor.
Conferinţa ştiinţifică studenţească „Paradigmele Ştiinţei”, partea I, ediţia a IV-a
12/15/2012
A IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor anului I, cu genericul „Paradigmele Ştiinţei”, s-a desfăşurat la data de 15 decembrie 2012, în Sala Senatului a UnAŞM, conform programului.
Excursie spre Cetatea Soroca, Mănăstirea Cosăuţi şi Lumînarea de lîngă orăşelul Soroca
12/09/2012
La data de 09 decembrie 2012, studenţii ciclului I, licenţă insoţiti de dl. M. Ursu, conf. univ., au organizat o excursie spre Cetatea Soroca, Mănăstirea Cosăuţi şi Lumînarea de lîngă orăşelul Soroca.
Prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în...
12/06/2012
La data de 6 decembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în proiecte de cercetare, activităţi extracurriculare, activitatea ONG-urilor”, prez

Pagini