Roundtable "The dangers of our day - to prevent AIDS"

La 7 februarie 2013 în cadrul facultății Științe ale Naturii a fost organizată o masă rotundă cu tematica ” Pericolele zilei noastre – prevenirea SIDA”. La masa rotundă s-a alăturat d-l Rusnac Constantin, căpitan, lector la catedra ”Procedură penală și criminalistică” din cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI. D-ul căpitan le-a povestit studenților despre posibilitățile de prevenire a tuturor formelor de transmitere HIV. În special a fost abordată cea mai răspîndită cale de transmitere HIV - utilizarea drogurilor injectabile. În urma raportului, studenții au aflat că întrucît utilizatorii de droguri injectabile sunt deseori legaţi în reţele compacte şi utilizează echipamentul în comun cu alte persoane fără a-l steriliza, HIV se poate răspîndi foarte rapid în aceste populaţii. În ceea ce priveşte transmiterea prin utilizarea în comun a acelor, siringilor sau altor echipamente, sunt disponibile cîteva opţiuni: Stoparea utilizării drogurilor injectabile Utilizarea de fiecare dată a acelor, siringilor şi altor echipamente sterile Evitarea utilizării în comun a echipamentului de injectare Curăţirea echipamentului înainte de fiecare utilizare A fost prezentată cea mai eficientă metodă de reducere a riscului infecţiei HIV - renunţarea definitivă la droguri, dar dacă acest fapt nu este posibil, tranziţia de la utilizarea de droguri injectabile la cele neinjectabile ar putea reduce semnificativ riscul de transmitere HIV pe cale non-sexuală. Pentru cei care injectează droguri opioide aceasta se poate atinge prin participarea la programul de substituţie la droguri neinjectabile, prin intermediul căruia se poate administra metadona, o substanţă care se administrează pe cale orală.