Round table "We have skills, together we can create opportunities"

Marți 11 noiembrie 2014 în cadrul facultății Științe ale Naturii s-a desfășurat masa rotundă cu genericul ”Noi avem abilități, împreună putem crea posibilități”.  În calitate de invitat special dna Parascovia MUNTEANU, Manager Servicii Comunitare de Asistență Socială, Keystone Human Services International Moldova Association, a prezentat informația ce ține de reîncadrarea tinerilor cu dezabilități în societatea contemporană.
Misiunea organizației Keystone Human Services International Moldova Association constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor exprimate sub formă de servicii de consultanță, asistență tehnică, servicii directe de suport, instruiri, transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul sporirii gradului de independenţă și asigurării incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţii, sărăciei, abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse.
Scopul întrevederii a constat în informarea studenților despre: modalitățile de implicare în vederea sprijinului persoanelor cu ci diverse tipuri de dezabilități, principiul de funcționare a așa tip de ONG, mecanismul de reintegrare în societate și principiile de dezinstituționalizare a persoanelor ci dezabilități. Studenții s-au arătat sensibilizați refiritor la subiectele abordate, au fost impresionați de sorta persoanelor, care au reușit să fie dezinstituționalizate și reîncadrate în societate.
Studenții s-au implicat activ în dezbateri, venind cu multiple întebări. Prezentarea dnei Munteanu a prezentat interes fiind interactivă, informativă și dinamică.

Dr. Daniela Elenciuc, 
Decan facultatea Științe ale Naturii