Literary bee entitled "Spring has come"

În data de 15 martie  2013, studenții facultății Științe socioumanistice, catedra Limbi și Literaturi a UnAȘM au organizat șezătoarea literară cu genericul Primăvara a venit, fiind organizată în cadrul Cercului literar-lingvistic, s-a dorit a fi o tentativă de actualizare a produsului cultural folcloric sau tradițional prin raportare la valorile mai noi ale neamului nostru. 
Pentru numai două ore, Sala de festivități a devenit locul de întâlnire, prin intermediul operelor, a mai multor generații de creatori, pe care i-a dat acest „picior de plai” basarabean. Studenții au îmbinat fericit arta dramatică cu cea retorică, muzicală, narativă, condimentând scenariul cu vorbe de duh și glume culese din popor. Un obiectiv specific al șezătorii a fost promovarea literaturii basarabene. Participanții au recitat poezii, au prezentat personaje, au interpretat cântece și au înscenat secvențe din operele literare ale scriitorilor autohtoni: Grigore Vieru, Leonida Lari, Aureliu Busuioc, Paul Goma, Ion Druță, Nicolae Esinencu.

 Metodist coordonator
Secția studii și managementul calității
Colodii Nadia