Extracurricular activity "Goodbye Winter"

La 28 februarie 2013 în sala de şedinţe din cadrul Institutului de Chimie, s-a desfăşurat concursul ”Adio iarnă”, la care au participat studenţii anului I, cîte 2 perechi de la facultăţile Ştiinţe exacte şi Ştiinţe Socioumanistice şi o preche de la facultatatea Ştiinţe ale Naturii.

Concursul a constat din mai multe probe ca:

  • Prezentarea perechilor şi specialităţilor;
  • Proba de inteligenţă;
  • Proba de dans;
  • Concursul dedicaţiilor de dragoste;
  • Tema pentru acasa cu tematica ”Veniţi acasa”

Comitetul organizatoric a fost constituit din decanii facultăţilor şi membrii Senatului studenţesc. Şefii de catedră au fost implicaţi în calitate de membri ai juriului.

În urma desfăşurării concursurilor au fost stabilite perechile învingătoare. Astfel încît primele 2 locuri premiante a fost acordat perechilor de la Ştiinţe exacte, specialitatea Chimie (I), şi Matematică şi informatică (II), iar locul III i-a revenit facultăţii Ştiinţe Socioumanistice.

Cu implicarea prorectorilor UnAŞM a fost posibil de a premia învingătorii şi participaţii cu loturi de cărţi şi materiale promoţionale ale Universităţii.

Pentru studenţii anului I acest eveniment a fost o bună ocazie de a se cunoaşte mai bine, de a organiza şi desfăşura activităţi publice şi de a se afirma ca potenţiali lideri.