Arhiva evenimentelor

În cadrul şedinţelor Clubului Filosofic au fost discutate astfel de teme ca „Libertatea”, „Fericirea”, „Manipularea şi Dezinformarea”, „Sărbătorile”, ş.a. Pe data de 19 martie 2012, la UnAŞM a avut loc şedinţa Clubului Filosofic cu tema „Manipularea subliminală şi Programarea neurolingvistică”. La şedinţă au participat studenţi şi profesori de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Tehnică a Moldovei. În cadrul şedinţei a fost discutat cadrul teoretico-conceptual al noţiunilor de „Manipulare subliminală” şi „Programare neurolingvistică (NLP)” – prezentator, Alexandru Vetrilă, lector univ., UTM. Au fost prezentate metodele, tehnicile de manipulare, domeniile de utilizare a acestora prin intermediul unor filme documentare (inclusiv ,,cadrul 25,,) - prezentator, Luca Sergiu, lector univ., Un AŞM. A fost demonstrat un exemplu practic de programare neurolingvistică – trening realizat de Alexandru Vetrilă, lector univ., UTM, şi un studiu de caz – prezentator Mihai Braga, dr. conf. univ., UTM. În urma dezbaterilor la care au luat parte toţi participanţii, s-a ajuns la concluzia că manipularea subliminală şi programarea neurolingvistică au aspecte atât negative, cât şi pozitive.