Cercul Tânărul chimist

 

Cercul „Tânărul chimist” este organizat odată în trei luni, având ca obiective stimularea interesului faţă de chimie şi studiul unor subiecte care nu sunt incluse în materia curriculară.
Coordonatorul cercului este dr., conf. univ. Eduard Coropceanu.
În cadrul activităţilor extracurriculare se realizează învăţământul politehnic al studenţilor, a cărui finalitate constă în orientarea profesională. Aici se poate de studiat, mai detaliat decât în sala de curs, fenomenele chimice, domeniile de aplicare în viaţă a cunoştinţelor teoretice, procesele tehnologice. Munca extracurriculară permite să se ia în consideraţie varietatea de interese ale studenţilor, aprofundându-le şi stimulându-le.

Arhiva evenimentelor