Finanțarea studiilor de doctorat

Remunerarea conducătorilor de doctorat

Hotărârea Consiliului Științific Nr.4 din 07.09.2017

Remunerarea conducătorilor de doctorat
conform Hotărârii  Guvernului nr. 531 din 10.07.17
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea
studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 (art. 61)

 1.  Art. 61 al Regulamentului prevede:
  1. Conducătorii de doctorat:
   • 60-130 ore  - coordonarea doctorandului la studii c/f
   • 45-100 ore  - coordonarea doctorandului la studii f/f
  2. Membrii comisiilor de îndrumare:
   • 12-25 ore – pe toată perioada studiilor doctorandului îndrumat
 2. Se propune reieșind din mijloace financiare disponibile
  1. Conducători de doctorat:
   • 80 ore - coordonarea doctorandului la studii c/f
   • 60 ore - coordonarea doctorandului la studii f/f
  2. Membru comisiei de îndrumare:
   •  18 ore - pe parcursul studiilor doctorandului

Taxe de studii