GENOMUS Scientific Seminar "Identification of potential biomarkers in molecular diagnosis of cardiovascular pathologies"

(eng)La 22 ianuarie 2013, s-a desfăşurat, prima şedinţă, din anul 2013, a Seminarului Ştiinţific GENOMUSdin cadrul CUBM,  la care au fost prezentate 2 tematici de cercetare:

IDENTIFICAREA UNOR POTENŢIALI BIOMARKERI ÎN DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL UNOR PATOLOGII CARDIOVASCULARE
prezentată de cerc. şt. st., Daniela ABDUŞA, drd. anul I, specialitatea Genetică– 03.00.15.

Au fost abordate următoarele aspecte:

  • situaţia actuală în Republica Moldova şi Europa privind incidenţa BCV;
  • evidenţierea genelor implicate în bolile cardiovasculare prin analiza explorativă;
  • identificarea genelor candidate implicate în manifestările bolilor cardiovasculare, în baza seturilor de date microarray;
  • stabilirea implicării genelor selectate, în diferite patologii cardiovasculare;
  • importanţa continuării studiilor axate pe această tematică, etc.

POLIMORFISMUL GENETIC ŞI BIOCHIMIC LA TAXONII DIN GENUL ROSA L
prezentată de cerc. şt., Ana CALMÎŞ, drd. anul I, specialitatea Fiziologia vegetală – 03.00.12.

Această tematică s-a axat pe:

  • studiul comparativ al unor specii cu potenţial antioxidant din genul Rosa L.;
  • caracterizarea unor extracte din diferite specii din flora spontană a RM care au potenţial antifungic, studiind compoziţia acestora în diverşi compuşi în relaţie cu acţiunea antioxidantă;
  • evaluarea diversităţii genetice a caracterelor calitative.

La această şedinţă au participat colaboratorii CUBM.