Ziua Ușilor Deschise

Invităm absolvenţii liceelor şi colegiilor să-şi continue studiile la Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova – unica instituţie de învăţământ superior din ţară în care se îmbină şi se dezvoltă armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură.

 

  • Fondată la 23 aprilie  2007 prin Decretul Preşedintelui  RM.
  • 21 august, 2008 asociată în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare a AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi  Întreprinderea de Stat „Preventoriul” în scopul   concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile  pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
  • Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3. Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS

Concursul de admitere se efectuează în conformitate cu Regulamentul Ministerului Educaţiei al RM.

 

ZIUA UŞILOR DESCHISE

La 27 aprilie, curent, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat ”Ziua uşilor deschise”, la care au participat elevi din opt raioane ale ţării dornici să-şi continue studiile la UnAŞM.

Festivitatea a fost deschisă de către  prorectorul pentru activitate didactică dr. Port Angela care a salutat asistenţa din numele administraţiei universităţii şi a informat privind oportunităţile oferite de către UnAŞM, posibilitatea inserţiei în cîmpul muncii şi dezvoltării unei cariere de succes. A urmat prezentarea ofertei educaţionale a facultăţilor, realizată de către decani, descrierea facilităţilor utilizării platformei educaţionale e-learning în instruire şi a serviciilor oferite de Incubatorul inovaţional UNIVERSCIENCE.

Elevii au vizitat laboratoare de instruire şi de cercetare din cadrul universităţii şi institutelor Academiei de Ştiinţe, au participat la fascinante activităţi interactive/simulări specifice domeniului fiecărei facultăţi, sesiuni deschise de întrebări pentru programele de studii licenţă şi master. Viitorii studenţi s-au arătat interesaţi de avantajele studiilor în cadrul UnAŞM,  perspectivele de angajare, procedura de admitere etc.  În final, fiecare dintre vizitatori a primit cîte un set de materiale promoţionale privind oferta educaţională a universităţii.