Sunday school

 

ŞCOALA DUMINICALĂ este organizată de UnAŞM în colaborare cu SRL BioUnivers şi se adresează liceenilor interesaţi în pregătirea pentru olimpiadele naţionale şi internaţionale, în susţinerea cu succes a examenelor de bacalaureat şi înmatricularea la facultate. Programul Şcolii duminicale este structurat în concordanţă cu competenţele supuse evaluării la examenele de bacalaureat  şi conţinuturile curriculare pentru treapta liceală.

Oferim liceenilor oportunitatea de a-şi fundamenta cunoştinţele şi aptitudinile în domeniile: matematică, chimie, fizică etc. Ciclul de lecţii se va finaliza cu organizarea unui concurs, care va pune în evidenţă performanţele obţinute ce vor fi luate în consideraţie la înmatricularea preferenţială la UnAŞM.

Ciclul de lecţii se va desfăşura în perioada 01 februarie 2015 – 05 aprilie 2015.

Înregistrarea participanţilor - de la 18 decembrie, 2014 și se va realiza on-line, expediind la adresa de e-mail: [email protected] un mesaj.

Şcoala duminicală. Orarul lecţiilor. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Secţia Studii şi managementul calităţii la numărul de telefon (+37322)737442 sau Serviciul Tutoriat şi orientare profesională: tel. (+37322)737102.