Cazare

Spaţii de cazare

Căminul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele RM
Contact
Costîşina Vera
str. Ialoveni 100A, tel. 022284077

Cămine ale Universităţii Cooperatist Comerciale
Contact
Valentina Braila 
str. Gagarin nr. 8, bir. 102, tel:022815612
str. Trandafirilor 5/1, tel.: 022553391; str. Trandafirilor 5/3, tel.: 022557357

Tarife cazare

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele RM - 350 lei lunar.  
Universitatea Cooperatist Comercială - taxa se achită în două rate, pentru o jumătate de an:
pentru fete: odaie pentru trei persoane - 560 lei lunar, pentru patru persoane - 505 lei lunar;
pentru băieţi: în odaie pentru trei persoane - 490 lei lunar, pentru patru persoane - 440 lei lunar.

Criterii de cazare a studenţilor în cămin

  • lipsa domiciliului stabil în municipiul Chişinău;
  • lipsa abaterilor şi  sancţionărilor disciplinare;
  • studenţi bursieri;
  • studenţi a căror situaţie socială este dezavantajată – se acordă priorităţi, conform certificatelor respective, în următoarea consecutivitate:  orfani de ambii părinţi;  invalizi de gradul I şi II;  orfani de un părinte;  invalizi de gradul III;
  • studenţi din familii cu mulţi copii minori, în cazul când veniturile declarate pe familie sunt mai mici decât nivelul stabilit de legislaţie pentru fiecare membru al familiei;
  • studenţi participanţi la viaţa universitară (activităţi ştiinţifice, sportive, culturale, extracurriculare sociale).

Reprezentant coordonare cazări:

Prorector în probleme de administrare şi gospodărire Ana ERHAN,
Biroul 3,Telefon: (+373 22) 73 99 72