Harta site ro   en

Mesajul rectorului

UnAŞM este o universitate de stat tânără, în plină ascensiune, pregătită să facă faţă provocărilor societăţii contemporane. UnAŞM pregăteşte specialişti în biologie, chimie, ecologie, filosofie, fizică, geografie, informatică, limbi şi literaturi, matematică etc.
Promovând în mod consecvent conceptul de formare universitară prin cercetare, UnASM activează în strânsă colaborare cu institutele de cercetare ale AŞM în cadrul Cluster-ului educaţional ştiinţific UnivER Science, asigurând calitatea necesară a demersului educaţional orientat spre formarea unor absolvenţi creativi, cu competenţe manageriale, competitivi şi solicitaţi ca profesionişti pe piaţa muncii naţională şi internaţională.
UnASM vă aşteaptă, cu drag, să vă înscrieţi în familia viitorilor noştri studenţi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Universitar

Aviz! Prelegeri p...
15.09.2014
La data de 16.09.2014, orele 900, în Sala Mică a Institului de ...
Aviz! În atenția ...
11.09.2014
Se anunță concursul pentru  obținerea Bursei de excelență a Guver...
Aviz! În atenția ...
05.09.2014
Termenul limită de prezentare a certificatelor privind însușirea...
Aviz! În atenția ...
02.09.2014
Plasăm orarul susținerii rapoartelor științifice....
Elaborat de MoldaHost