Harta site ro   en

Mesajul rectorului

UnAŞM este o universitate de stat tânără, în plină ascensiune, pregătită să facă faţă provocărilor societăţii contemporane. UnAŞM pregăteşte specialişti în biologie, chimie, ecologie, filosofie, fizică, geografie, informatică, limbi şi literaturi, matematică etc.
Promovând în mod consecvent conceptul de formare universitară prin cercetare, UnASM activează în strânsă colaborare cu institutele de cercetare ale AŞM în cadrul Cluster-ului educaţional ştiinţific UnivER Science, asigurând calitatea necesară a demersului educaţional orientat spre formarea unor absolvenţi creativi, cu competenţe manageriale, competitivi şi solicitaţi ca profesionişti pe piaţa muncii naţională şi internaţională.
UnASM vă aşteaptă, cu drag, să vă înscrieţi în familia viitorilor noştri studenţi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Universitar

Aviz! Prelegeri p...
25.08.2014
La data de 01.09.2014, orele 11:30, în Sala Senatului, în...
Aviz! În atenția...
20.08.2014
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul Programu...
Aviz! Repartizare...
18.08.2014
pentru anul I de studii licență - pe data de 28 august, în...
În atenţia candid...
14.08.2014
Examenele de admitere se vor desfăşura la 19  august 2014, &...
Elaborat de MoldaHost