Profesori Invitați

  • 10/29/2014

    Miercuri, 29 octombrie 2014, ora 11.30, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu tema English for Everybody, susținută de Nicholas HUZIEFF, English Language Fellow at U.S. Department of State. La eveniment au fost prezenţi colaboratori și cadre didactice ale Universității Academiei de Științe a Moldovei, studenți și masteranzi. Şedinţa a fost prezidată de Stela SPÎNU, dr., șef Catedră Limbi și literaturi.

  • 10/22/2014

    Pe data de 22 octombrie  2014 în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu tema Limba română – cartea de vizită a fiecărui individ, susținută de dr.  Iulia MĂRGĂRIT, cercetător științific la Institutul de Filologie al Academiei Române. În discursul său dna Iulia Mărgărit a făcut o prezentare a graiurilor româneşti din punctul de vedere al lexicului, încercând să individualizeze subdialectele moldovenesc, muntenesc, maramureşean,...

  • 10/09/2014

    Joi, 9 octombrie 2014, la ora  10.45, în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu genericul Semnificaţie şi înţelegere în lectură, susţinută de către  Ioan SCHEAU, dr. în filosofie, profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România. În cadrului acestui eveniment au fost discutate probleme actuale ce ţin de teoria filosofică a lecturii, practica lecturii din perspectiva teoriei comunicării, lectura - ...

Pagini