Profesori Invitați

  • 10/09/2014

    Joi, 9 octombrie 2014, la ora  10.45, în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu genericul Semnificaţie şi înţelegere în lectură, susţinută de către  Ioan SCHEAU, dr. în filosofie, profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România. În cadrului acestui eveniment au fost discutate probleme actuale ce ţin de teoria filosofică a lecturii, practica lecturii din perspectiva teoriei comunicării, lectura - ...

  • 09/16/2014

    Marți, 16 septembrie, ora 1045, în aula 349 a avut loc prelegerea publică a doctorului Christian HEERING „Diversity in Coordination-Enhancing stability of MOFs with bifunctional pyrazolate-carboxylate ligand” de la University of Dusseldorf, Germania. Rezultatele expuse se bazează pe sinteza și studiul noilor compuși coordinativi în baza liganzilor bifuncționali pirazolat-carboxilici. A fost studiat procesul de coordinare prin prisma competiției diferitor grupe funcționale. În dependență de...

  • 09/16/2014

    Marți, 16 septembrie, ora 11:20, în aula 349 a avut loc prelegerea publică a doctorului Gamal MAKHLOUFI „Porous Lanthanide-Organic Frameworks” de la University of Dusseldorf, Germania. Domeniul de cercetare ține de elaborarea metodelor de sinteză a noilor compuși coordinativi ai metalelor blocului f. Au fost sintetizați noi complecși cu un grad de porozitate diferită, fapt condiționat de dimensiunea liganzilor și tipul coordinării lor la atomul generator de complex. Predominant sunt utilizați...

Pagini