Nicholas HUZIEFF

10/29/2014

Miercuri, 29 octombrie 2014, ora 11.30, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu tema English for Everybody, susținută de Nicholas HUZIEFF, English Language Fellow at U.S. Department of State.

La eveniment au fost prezenţi colaboratori și cadre didactice ale Universității Academiei de Științe a Moldovei, studenți și masteranzi.

Şedinţa a fost prezidată de Stela SPÎNU, dr., șef Catedră Limbi și literaturi.