Iulia MĂRGĂRIT

10/22/2014

Pe data de 22 octombrie  2014 în Sala Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc prelegerea publică cu tema Limba română – cartea de vizită a fiecărui individ, susținută de dr.  Iulia MĂRGĂRIT, cercetător științific la Institutul de Filologie al Academiei Române.
În discursul său dna Iulia Mărgărit a făcut o prezentare a graiurilor româneşti din punctul de vedere al lexicului, încercând să individualizeze subdialectele moldovenesc, muntenesc, maramureşean, bănăţean şi crişean prin raportarea acestora atât la limba literară, cât şi la celelalte variante teritoriale ale dacoromânei. O atenţie deosebită a fost acordată graiurilor dacoromâneşti de la est de Nistru, particularitatea specială a acestora constând în diversificarea şi îmbogăţirea lexicului dialectal în evoluţie convergentă cu ansamblul limbii române.La eveniment au fost prezenţi colaboratori ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, studenți și masteranzi.

Şedinţa a fost prezidată de Stela SPÎNU, dr., șef Catedră Limbi și literaturi.