Anunțuri

Programul Conferinței științifice cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul...
11/18/2019
Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (anterior Universitatea Academiei de Științe a Moldovei) vă invită să participați la Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a, care se va desfășura la 22 noiembrie
Concurs pentru conferirea titlurilor științifico-didactice
11/11/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță concursul pentru conferirea titlului științifico-didactic.
Ziua Mondială a Filosofiei - 2019
11/07/2019
Secția Filosofie a Institutului de Istorie, în colaborare cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” și Asociația pentru Filosofie din RM organizează Sesiunea Științifică „Filosofia și perspectiva umană”, consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
Concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante
11/05/2019
UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” A N U N Ț Ă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante:
Concurs pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului știinífic.
11/04/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Consiliului științific.
Premiul municipal pentru tineret DGETS
11/04/2019
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (DGETS) a Consiliului municipal Chişinău organizează (vezi REGULAMENTUL) Concursul la Premiul municipal pentru Tineret în domeniile științei, t
Atenție! Concurs pentru conferirea titlurilor științifico-didactice
11/04/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță concursul pentru conferirea titlului științifico-didactic.
Deschiderea campaniei DAP 2019 – 2020
11/01/2019
Studii în Franța: deschiderea campaniei DAP 2019 – 2020. Franța este a 4-a destinație din lume pentru a realiza mobilități internaționale de studiu.  Ea oferă o experiență inegalabilă studenților printr-un sistem de învățământ superior de calitate susținut în mare parte de stat
Turneul USDC la tenis de masă
10/30/2019
Doritorii și amatorii de TENIS DE MASĂ, colaboratorii şi studenții USDC, precum şi absolvenţii liceelor şi colegiilor din ţară, anul de studii 2019/20, sunt invitați să participe la un Turneu, dedicat Zilei Internaționale a Studenților, care se va desfășura în data de 15 noiembrie 2019, la orele
Concurs pentru studenții - doctoranzi
10/18/2019
În atenția doctoranzilor an. II și III de studii învățământ cu frecvență !

Pagini