Apel de participare la Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a

Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (anterior Universitatea Academiei de Științe a Moldovei) vă invită să participați la Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a III-a, care se va desfășura la 22 noiembrie 2019 în următoarele secțiuni:

 • Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre.
 • Invaziile biologice în condiții de instabilitate a factorilor climatici.
 • Schimbări climatice și riscuri asociate.
 • Riscuri naturale și tehnogene.
 • Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și societății.
 • Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: stare și tendințe.

Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 10 noiembrie 2019. Articolele se vor prezenta, de asemenea, până la 10 noiembrie 2019 la adresa de e-mail: biodiversitateusdc@gmail.com. Fiecare participant poate prezenta, ca prim autor, maximum 2 lucrări, iar pentru 1 (una) lucrare - maximum 5 autori. Taxă de participare la conferință nu se percepe. Costul culegerii de articole pentru doritori este de 200 MDL. Cheltuielile de cazare vor fi suportate de organizatori (USDC). Cheltuielile de transport vor fi suportate de participanții conferinței. Condițiile de redactare a articolelor: Program MS Word, format A4, margini: stânga – 2 cm, dreapta – 2, sus – 2, jos – 2 cm. Lucrările în volum de până la 6 pagini vor include: Titlul – corp Times New Roman (TNR) 13, majuscule, centrat, bold, urmat de un rând liber. Autori – corp TNR 11, aliniat dreapta, bold, Italic. Instituția – corp TNR, aliniat dreapta, bold, 1 rând liber. Abstract (în limba engleză, până la 100 cuvinte) – corp TNR 9, italic 1 rând liber. Cuvinte cheie (3-5) – corp TNR 10, aliniat stînga, bold, 1 rând liber. Introducere – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 12, alinierea stânga-dreapta. Materiale și metode – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 12. Rezultate și discuții – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat bold. Text, corp TNR 12, alinierea stânga-dreapta. Concluzii – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 12, alinierea stânga-dreapta. Tabele – titlul, corp TNR 9, majuscule, centrat, bold, numărul (Tabelul nr. …) corp TNR 9, Italic, aliniat dreapta. Imagini – TNR 9, centrat (nr. și titlul), imaginile trebuie să fie numerotate, inserate în text și prezentate într-o mapă aparte în variantă originală (foto – JPG, diagramele – Excel, figurile, hărțile – Ilustrator 4 etc. ori PDF). Bibliografie – ordonare alfabetică titlul, corp TNR 10, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 9. Cerințe: a) monografii: autor, titlul lucrării, orașul: editura, anul, nr. de pagini; b) articole: autor, titlul lucrării, denumirea revistei, anul apariției, nr. de ordine, nr de pagini. Referințele bibliografice se fac între paranteze pătrate conform ordinii alfabetice din listă.

Articolele se vor prezenta în una din limbile română, rusă, engleză.
Organizatorii conferinței:

 • Departamentul Științe Biologice și Geonomice, USDC;
 • Centrul Genetică Funcțională, USDC;
 • Școala Doctorală Științe Geonomice;
 • Școala Doctorală Științe Biologice;
 • Secția doctorat și cercetare, USDC

în colaborare cu:

 • Institutul de Ecologie și Geografie, Chișinău;
 • Universitatea „Spiru Haret”, București;
 • Universitatea ,,Bioterra”, București;
 • Universitatea ,, Ștefan cel Mare” Suceava;
 • Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Informații suplimentare: e-mail - biodiversitateusdc@gmail.com și pe saitul universității http://usdc.md