Anunțuri

Concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+
02/20/2020
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunță concurs pentru un stagiu de practică Erasmus+ cu durata de 3 luni, oferit de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, România. La concurs pot participa studenții înmatriculați la ciclul licență/masterat/doctorat.
Concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante
02/04/2020
UNIVERSITATEA DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” A N U N Ț Ă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice și didactice declarate vacante: Departamentul Științe biologice și geonomice:
ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 162. GENETICĂ, SPECIALITATEA 162.01 GENETICA VEGETALĂ DIN...
01/27/2020
Se anunţă examinarea tezei de doctor habilitat  în științe biologice a postdoctorandului  Mihailov Mihail  cu denumirea „Organizarea genetică a caracterelor cantitative la porumb și particularitățile valorificării acesteia în selecția plantelor dihaploide”  (specialitate
Orarul orelor de curs doctorat anul I
01/13/2020
Orarul orelor de curs doctorat anul I
Susținerea publică a tezei de doctor cu titlul „Corelațiile structurale, magnetice și electronice...
12/12/2019
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Corelațiile structurale, magnetice și electronice în supraconductor neconvenționali FeTe1-x Se(S)x și RbFe2Se(S)2 ,  elaborate de căt
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Gestiunea valorii-instrument de redresare a...
12/12/2019
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Gestiunea valorii-instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză  elaborată de către studentul-doctorand BEȘLIU Iurie, la programul de doctorat: 521.03.
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice...
12/11/2019
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Integrabilitatea sistemelor diferențiale cubice cu drepte și cubice invariante elaborată de către studentul-doctorand DASCALESCU Anatoli, la programul de doctorat:  111.02.
Programul „Burse de Merit” 2019
12/11/2019
Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2019 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIV, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova.
Concurs pentru mobilitate Erasmus+
12/06/2019
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir” anunță concurs pentru o mobilitate Erasmus+ oferită de Universitatea de Vest din Timișoara.
Anunț! Ședința de lucru în cadrul proiectului „Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva...
12/06/2019
Joi, 12 decembrie 2019, cu începere de la ora 10.00 în sala Senatului a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” va avea loc sedința de lucru în cadrul proiectului 18.80013.16.06.04/It. „REȚELE DE ASISTENȚĂ ȘI SOLIDARITATE DIN PERSPECTIVA ISTORICĂ.

Pagini