Anunțuri

Apel de participare la Conferința științifică a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale...
04/17/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” face Apel de participare la Conferința științifică a studenților –doctoranzi Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, care se va desfășura la 10 iunie 201
Anunț! Susținerea tezei de doctorat elaborate de Galina MÎNDRU la USDC
04/15/2019
Școala doctorală științe geonomice  anunță susținerea tezei de doctorat cu titlul: Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale, elaborate de stud
Aviz! Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul...
04/13/2019
La data de 15 aprilie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’ (
Anunț. Susţinerea publică a tezei de doctorat "Distanţe pe monoizi liberi şi aplicaţiile lor...
04/12/2019
Şcoala doctorală matematică şi știinţa informaţiei anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Distanţe pe monoizi liberi şi aplicaţiile lor în teoria informaţiei,  elaborate de studentul– doctorand  Ivan BUDAN
Apeluri de concursuri ale Ministerului educației, culturii și cercetării
04/10/2019
În cadrul proiectului „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017” (ENI 2017/386/980 din 23.08.2017), Ministerul educației, culturii și cercetării a lansat următoarele apeluri
Mobilitate academică pentru cadre didactice/cercetători/personal administrativ la Universitatea din...
04/01/2019
Se lansează selecția a 2 cadre didactice/cercetători/personal în vederea realizării unei mobilități academic în cadrul programului Erasmus+ la Universitatea din Oradea.
În atenția doctoranzilor anului I de studii
03/25/2019
Orele de curs din cadrul programului de pregătire avansată se vor desfășura în perioada 08.04.-12.04.2019, conform Orarului.
Conferinţa stiintifică "Moştenirea filosofică: personalităţi şi concepte"
03/07/2019
La data de 14 martie, în Sala polivalenta a Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir" (campusul studenţesc), str.
Concurs intelectual al chimiştilor
03/06/2019
Miercuri, 13 martie 2019, la ora 14:00, în aula 4 (blocul A), va avea loc Concursul Intelectual al Chimiştilor, organizat de departamentul Chimie, Matematică și Informatică. Vor concura studenţii anului I, II şi III ai programului de studii Chimie, ciclul I.
Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice Inovatoare INVENT-INVEST-2019
03/04/2019
Societatea Inventatorilor din România (SIR), înființată în 8 martie 1990, sprijină inventatorii în promovarea Brevetelor de Invenții și a Ideilor Practice Inovatoare la nivel internațional prin organizarea de “Târguri Internaționale de Invenții și Idei Practice Inovatoare INVENT-INVEST”, conform

Pagini