APEL DE PARTICIPARE la Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor (cu participare internațională) „Viitorul ne aparține’’, ediția a VII-a

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei organizează la 27 aprilie 2017 Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține’’. Vezi Programul Conferinței.

Sunt invitați să participe studenții și masteranzii Universității Academiei de Științe a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

    Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:

1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Științe ale Mediului
3.   Matematică și Știința Informației
4.   Științe Tehnice și Chimice
5.   Științe Sociale și Politice
6.   Limbi și Literaturi

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 30 martie 2017.

Materialele Conferinței vor fi editate.
Nu se percepe taxă de participare!
Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 20 martie - 7 aprilie 2017, la adresa  unasm.viitorul2017@gmail.com, conform cerințelor:

  • numărul de pagini complete (A5) – 1;
  • Word, font Times New Roman;
  • dimensiuni font litere - 10;
  • spaţiu între rânduri - 1;
  • margini: sus/jos –1,5, dreapta/stânga – 2,0 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD, 12pt.); sub titlu, centrat, se va scrie numele autorului (ITALIC, 12pt. ), instituția, facultatea  (Italic,12pt.).

Lucrările care nu corespund cerințelor nu se editează.
Materialele pot fi prezentate în limba română sau engleză.
Informaţii suplimentare: 
E-mail: unasm.viitorul2017@gmail.com
Tel. (+373) 022 73 84 09

online meds