Admiterea la studii doctorale - 2017

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei  anunță admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Umaniste
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Economice și Demografice

Admiterea se va efectua în perioada 11.09.2017 – 11.10.2017 , conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei și Ordinului Ministerului Educației nr. 504 din 22.06.2017 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018”.

Concursul de admitere se organizează la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui  interviu de  specialitate.

Candidaţii la studii de doctorat depun dosarele la concurs în perioada   11.09.17  - 29.09.17 pe adresa:
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Șos. Hîncești, 55/4, Sala Polivalentă
Ora:  8.00 -16.30
Tel: 022 72.71.40

 • Taxa de studii la doctorat (în regim cu taxă)
  (stabilită  prin Hotărârea CDȘI al UnAȘM, proces – verbal nr. 2 din 01.09.2015):
 • Învățământ cu frecvență             – 10.000 lei pe an
 • Învățământ cu frecvență redusă  – 9.000 lei pe an

Notă: Pentru cetăţenii străini cuantumul taxei se  stabilește cu  coeficientul 2
Atenție! Doctoranzii înmatriculați la învățământ cu frecvență beneficiază de cazare în căminul modern al Universității.

online meds