Catedra Matematică și Informatică

Pregătirea profesioniştilor competetivi la specialităţile MATEMATICĂ şi INFORMATICĂ este derivă din solicitările agenţilor economici privind necesitatea de angajare în câmpul muncii a specialiştilor cu competenţe în matematică fundamentală şi aplicativă corespunzătoare cerinţelor timpului.

Absolvenţii acestor două specialităţi au oportunitatea de a activa în institute de cercetare, organizaţii de profil şi dreptul de a preda disciplinele matematice în învăţământul preuniversitar şi universitar (cu condiţia promovării modulului psihopedagogic).

Procesul didactic la catedră este organizat conform planurilor de studii (licenţă şi masterat), iar în pregătirea specialiştilor, capabili de a se integra în diverse activitaţi ale economiei de piaţă în ţară şi peste hotare, sunt implicate cadre didactice, savanţi, crecetători cu experienţă vastă, de la Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi din alte centre universitare.

Domeniile de cercetare sunt axate pe ecuaţii diferenţiale, algebra topologică, quasigrupuri şi analiza combinatorică, logica matematică, bazele teoretice ale sistemelor informatice, modele formale de calcul, sisteme informatice în algebra computaţională etc.

 

 

 

Corlat Andrei

Doctor,
conferențiar universitar,
șef catedră

Olenețchi Ana

Laborant
 
 

online meds