Concurs pentru postul de rector al USDC

Candidații eligibili pentru concursul la postul de rector al USDC

HANGANU Aurelia, dr. hab., conf. univ.

PROCOP Natalia, dr.

Data și locul desfășurării procesului de votare

Miercuri, 27 februarie 2019, începând cu ora 13.00 până la 16.00, în aula 4, blocul administrativ al USDC (str. Academiei 3/2).

Data și locul desfășurării întrunirii/dezbaterilor publice ale pretendenților la postul de rector al USDC

Se vor organiza dezbateri publice în cadrul concursului pentru ocuparea postului de rector USDC, cu participarea tuturor doritorilor din cadrul comunității academice, joi, 21 februarie 2019, ora 14.00, aula 22, blocul administrativ al USDC (str. Academiei 3/2).

Lista comunității academice al USDC, cu drept de vot

Hotărâri ale Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională privind organizarea concursului la postul de rector al USDC

Rezultatele procesului de alegere a rectorului