Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia cercetării

Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării este cea mai veche dintre catedrele Univerisității, înființată pe lingă Centrul de Instruire continuă al AȘM în anii `50 ai secolul trecut, activând timp de șase decenii. La fondarea Universității, catedra trece în componența Facultății Științe Socioumanistice. 

Având o bogată experiență de activitate științifico-didactică, Catedra asigură formarea profesională a studenților (licenţă, masterat),  oferind o pregătire filosofică de bază, largă şi modernă, completată de competenţe în ştiințele comunicării, ce permite tinerilor absolvenți o adaptare mai rapidă la cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii. Un rol deosebit al colectivului profesoral constituie promovarea spiritului gândirii libere, responsabilităţii sociale, valorilor culturii şi civilizaţiei umane -  premise esenţiale în formarea elitei profesionale.

Absolvenţii specialităţii FILOSOFIE şi a programelor de masterat  GLOBALIZARE: ISTORIE, POLITICI, CULTURI EUROPENE şi SECURITATE NAŢIONALĂ sunt solicitaţi de diferite institute ştiinţifice, structuri mass-media, vamale, centre abilitate în domeniul protecţiei  şi asigurării securităţii naţionale, ONG-uri, în calitate de analişti politici etc. 

 

 

 

Gheorghe Bobînă

Doctor habilitat,
profesor universitar,
șef catedră

online meds