Catedra Biologie

Catedra Biologie asigură realizarea planurilor de învăţămînt (licenţă şi masterat) la specialitățile BIOLOGIE şi BIOLOGIE MOLECULARĂ, care prevăd dobândirea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, abilităţilor de analiză şi integrare a informaţiilor prin utilizarea tehnicilor avansate de investigare. 

Competenţele şi deprinderile practice, obţinute în decursul anilor de studii, privind analiza şi utilizarea markerilor lincaţi cu caractere de interes economic, metodele molecular-genetice de depistare a maladiilor ereditare şi virale, mecanismele de expresie a genelor, imunogenetica etc., facilitează angajarea absolvenţilor în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, clinice şi de diagnostic.

Stagiile de practică se realizează în cadrul laboratoarelor universităţii şi a Institutelor de profil în care activează şcoli ştiinţifice cu renume. Totodată, în formarea profesională sunt implicaţi specialişti din străinătate (România, SUA, Germania, Ucraina, Rusia etc.), ceea ce permite coordonarea programelor educaţionale în domeniu din mai multe universităţi.

 

 

 

online meds