„ŞTIINŢELE EXACTE ÎN DIALOGUL GENERAŢIILOR: CONEXIUNE ÎNTRE UNIVERSITĂŢI, ACADEMIE ŞI BUSINESS”.

La data de 3 martie 2017, în incinta Sălii polivalente din campusul universitar al UnAȘM, se va desfăşura workshop-ul „ŞTIINŢELE EXACTE ÎN DIALOGUL GENERAŢIILOR: CONEXIUNE ÎNTRE UNIVERSITĂŢI, ACADEMIE ŞI BUSINESS”.

În cadrul workshop-ului sunt invitaţi reprezentanţi ai universităţilor, instituţiilor AŞM şi ai businessului.

Se vor propune pentru implementare idei noi din sectorul ştiinţific, precum şi idei inovative cu caracter aplicativ ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători.

Comunicările vor fi apreciate de către o Comisie formată din reprezentanţi a AITT, UnAŞM şi Business.

Cele mai bune proiecte inovaţionale vor fi premiate din fondul de burse „In memoriam Mircea CIUHRII”.

Programul worshop-ului.

online meds