Deschiderea competiției de selecție a candidaților pentru obținerea Bursei „NIZAMI”

În conformitate cu Regulamentul privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, se anunță concursul de obținere a Bursei „NIZAMI” oferită de Asociația obștească Congresul Azerilor din Republica Moldova.

Bursă de performanță academică „Nizami” se acordă anual în bază de concurs pentru aprecierea și stimularea tinerilor cercetători în domeniul dezvoltării culturii popoarelor europene, tradițiilor umanitare și folcloristice ale acestora, extinderii raporturilor interculturale și stabilirii contactelor internaționale. Prioritar, bursa se oferă pentru rezultate distincte obţinute în cunoaşterea şi promovarea istoriei, literaturii, artei Republicii Azerbaidjan, în deosebi a operei marelui poet şi filosof azer Nizami (1141-1209).
Cuantumul bursei este de 5400 lei.
Bursa se acordă timp de 9 luni.

Eligibilitate: studenți, masteranzi, doctoranzi din UnAȘM.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 martie 2017, ora 17.00.

Dosarul de concurs se va depune la Secția Internaționalizare și Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) și va include:

  • cererea argumentată de participare la concursul pentru acordarea bursei;
  • un plan al activităților preconizate pentru perioada de acordare a bursei;
  • lista de lucrări publicate și participări la manifestări științifice și cultural artistice;
  • lista și dovada participării în proiecte de cercetare şi programe social culturale
  • scrisoare de recomandare din partea Consiliului Facultăţii/Școlii Doctorale.
  • adeverinţă / certificat pentru confirmarea reușitei academice;
  • curriculum vitae (Europass).

Obligațiile bursierilor: Realizarea activităților conform planului, promovarea imaginii UnAȘM, a cercetării și a bursei „Nizami”. Raportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea proiectului, beneficiarul întocmeşte un raport de activitate, avizat de Consiliului Facultăţii/Școlii Doctorale.

Comisia de concurs a burselor de merit din cadrul UnASM va face publice rezultatele până la data de 31 martie 2017. Rezultatele pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se soluționează în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:
Tel. (+373) 22 28 61 07,
E-mail: rodica.martea@gmail.com

online meds