În atenția doctoranzilor!

Evaluările finale ale doctoranzilor an. I-IV  vor fi organizate în perioada lunilor septembrie-octombrie curent, conform orarului stabilit.

online meds