Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține’’, ed. a X-a

La 14 aprilie 2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’.
Sunt invitați să participe studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.
Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:
1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Științe ale Mediului
3.   Științe Chimice și Tehnice
5.   Științe Sociale și Politice
6.   Limbi și Literaturi

Conferința are drept scop transferul de cunoștințe și experiență, precum și asigurarea unui dialog eficient între tinerii cercetători din țară și străinătate.
Înregistrarea la conferință se va face on-line, princompletarea Formularului de participare, până la 15 martie 2020.
Materialele Conferinței vor fi publicate într-o culegere, care va fi editată spre momentul desfășurării evenimentului.
Nu se percepe taxă de participare!

Participanții din străinătate vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.
Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 17 februarie - 30 martie 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com, conform cerințelor:

  • numărul de pagini complete (A5) – 1;
  • editorul Word, font Times New Roman;
  • dimensiuni font litere - 10;
  • spaţiu între rânduri - 1;
  • margini: sus/jos –1,5, dreapta/stânga – 2,0 cm;
  •  titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD, 12pt.); sub titlu, centrat, se va scrie numele autorului (ITALIC, 12pt.), instituția, facultatea (Italic,12pt.).

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză sau rusă.

Informaţii suplimentare:
e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com
și pe site-ul universității http://usdc.md.
Tel. (+373 22) 28 60 83