CONCURS. Stagiu de practică la Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna

UnAŞM demarează concursul pentru realizarea stagiilor de practică la Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă. Stagiile vor dura 3 luni şi au ca scop realizarea cercetărilor pentru elaborarea tezei de licenţă, masterat sau doctorat, stagiere cât şi însușirea noilor metode moderne de cercetare.

La concurs pot participa studenți, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul UnAŞM şi AŞM, care realizeze investigaţii ştiinţifice în domeniile: fizica stării condensate, fizica aplicată, metode fizice aplicate în medicină, biofizica, radiochimia, radiobiologia etc.
Toate cheltuielile vor fi acoperite integral.

Dosarul de concurs se va depune la Secţia Internaţionalizare şi Comunicare (biroul 27/1, et. II, blocul central al UnAŞM) până la data de până la 15 februarie, ora 1700 şi va include:

  1. Cererea argumentată de participare la concurs;
  2. Planul cercetărilor ce vor fi realizate;
  3. Acordul decanului Facultăţii (masteranzi, doctoranzi) sau a conducătorului Instituţiei din care este angajatul de bază (cercetători) asupra intenţiei de participare;
  4. Curriculum vitae (Europass).

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta:
E-mail: rodica.martea@gmail.com

online meds