Concurs pentru funcțiile de decan și șef departament

În conformitate cu prevederile Regulamentului de ocupare a locurilor vacante în UnAȘM se desfășoară concursul pentru funcțiile de decan și șef departament la Facultatea Științe ale Naturii.
În perioada prevăzută regulamentar au fost depuse și înregistrate dosarele următorilor candidați:

  • Pentru funcția de decan – ELENCIUC Daniela
  • Pentru funcția de șef de departament – BOIAN Ilie

Ședința generală a facultății Științe ale Naturii pentru alegerea decanului va avea loc în data de 11 decembrie, la ora 14:00, sala 22.
Președintele comisiei de concurs, dr. Tatiana Potîng

Ședința generală a departamentului Științe biologice și geonomice pentru alegerea șefului de departament va avea loc în data de 11 decembrie, la ora 15:00, sala 22.

Președintele ședinței, dr.,conf univ. Daniela Elenciuc

online meds