Anunț! Sedința cenaclului studențesc ”Retorică și Poetică”

Pe data de 26 mai, 2017, la ora 13.00, sala 18, blocul principal al UnAȘM, va avea loc întâlnirea studenților de la Facultatea Științe Socioumanistice, cu scriitorul VLADIMIR BEȘLEAGĂ în cadrul ședinței cenaclului studențesc Retorică și Poetică, în parteneriat cu elevii Liceului Academiei de Științe a Moldovei.

Moderator, Tamara Cristei, doctor conferențiar, Catedra  Limbi și Literaturi.

online meds